Previous Page  11 / 343 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 343 Next Page
Page Background

Og@!AB en mükemmel baskı

kalitesine ulaşmak için en yeni ve

gelişmiş baskı makinalarını kullanır.

Makinalar çok yüksek kontrastlı

keskin görüntüyü sağlayarak net

okunabilirliği garantiler.

Tüm baskı şablonları esneyebilen

cinstirler.

Baskı işlemlerinde cam için özel

geliştirilmiş mavi, beyaz veya amber

renkli cam boyaları kullanılır.

F ırın lam a adım ı mükemmel

ürünlere ulaşmanın son adımıdır.

Stresten arındırılmış, mükemmel

baskılı ürünleri üretebilmek için çok

hassas sıcaklık kontrollü ısıtma ve

soğutma adımlamaları şarttır.

TümO§@LAB ürünleri en gelişmiş

modern tünel fırınlarda işlem

gördükleri için her zaman kaliteyi

garanti ederler.

0S@IAB cam ü r ü n le r i bu

nedenlerle mükemmel baskılı ve

mekanik dayanımı çok yüksek

ürünlerdir.

Mezürler, büretler, pipetlergibi derecelihacimsel

ürünlerde ancak yüksek kontrastlı, keskin

görüntülü baskılar sonuç verir.

En mükemmelsonuçlara erişebilmekiçin fırının

tüm ısıtma bölgesinde çok hassas sıcaklık

ayar olanağı olmalıdır.

---------------------------------------------

baskı tekniği

ü ü IIITAT îîrc2000 mİ

DİN standartlarına göre aşağıdaki

bilgilerin bazıları veya tümü ürün

gövdeleri üzerine basılması gereklidir.

> Üretici marka

> Gerçek hacim

> Kalite sınıfı

> Kalibrasyon sıcaklığı

> Uygunluk standartları

> Olası hata limitleri

> Lot numarası

> Üretim tarihi

> Diğer uyarılar

fırınlama tekniği

Fırın her aşamada hassas sıcaklık ayar ve

kontrolünü garantileyen elektronikkontrolpaneli

ile donatılmıştır.

laboratuvar ürünlerinin

mükemmel tem iz ve sağlam

paketlenmiş olmaları gerektiğinin

bilincindedir.

Tüm cam ürünleri kirden yağdan

ve diğer üretim artıklarından

arındırılmak için sanayi tipi gelişmiş

ultrasonik banyolarda yıkanırlar.

Paketleme birimindeki yetkin ve

deneyimli personel aynı zamanda

son ka liteyi kontrol ederler.

Nakliye sırasında kırılmaları

önlemek için daima en kaliteli

ambalaj malzemeleri kullanılır.

Modern ultrasonik temizleme makinaları cam

ürünlerde en küçük bir kir kalmaksızın

m ükemm el tem izliği garanti ederler.

paketleme tekniği

Paketleme işleminin son aşaması aynı

zamanda kalite kontrolün son aşamasıdır.

£00