Previous Page  12 / 343 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 343 Next Page
Page Background

m

hacimsel ölçüm & sıvı aktarım

__________________

kalibrasyon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İnsan eli ile yapılan kalibrasyon

işlemleri hatalara açık olduklarından

güvenilmezlerdir.

Tüm kalibrasyon işlemleri otomatik

robotlar tarafından yürütülürler.

Robotik kalibrasyon yöntemi en üst

düzey hassasiyeti ve doğruluğu

garanti eder.

Çalışma ortamı 20°C’de sabitlenmiş

olmakla beraber ortamdaki en küçük

sıcaklık değişikliği robot tarafından

gözlenebilmekte ve gereken

ayarlama otomatik yapılmaktadır.

Menisküs çizgisi lazer ışık düzeyinin

en alt çizgisinden oluşturulmaktadır.

Menisküs çizgisi elmas uçlu bir kalem

tarafından uzun ömürlü olması

açısından cam yüzeyine çizilerek

oluşturulur.

Bu işlemden sonra sonra menisküs

halka çizgisi kolay ve hatasız

gözlenebilmesi için mavi veya beyaz

Menisküs çizgisi lazer ışık düzeyinin en alt

emaye boya ile boyanır.

çizgisinden oluşturulmaktadır.

Yarı m am ul ürünlere su doldurum u

kalibrasyon makinası tarafından otomatik

olarak yapılır.

kalite kontrol

Su doldurulması, menisküs çizgisinin

bulunması ve hacim kontrolü işlem leri

otomatik olarak yürütülür.

Hacimsel ölçüm ürünlerinin kalite

kontrol işlemleri de kalibrasyona

benzer şekilde hem çok kompleks

ve zaman alıcıdır.

İnsan eli ile yapılan işlemler hatalara

açık olduklarından güvenilmezlerdir.

Yuka rıda değ in ilen riskle rin

engellenmesi ve en güvenilir

sonuçların elde edilmesi için tüm

kalite kontrol işlemleri dünyada ancak

sayılı üreticilerde bulunan tam

otoma tik robo tla r tarafından

yürütülürler.

Kalite kontrol robotu en hassas

menisküs çizgi kontrolü için yüksek

çözünülürlüklü bir kamera ve görüntü

yansıtma sistemi ile donatılmıştır.

Su doldurulması, menisküs çizgisinin

bulunması ve hacim kontrolü işlemleri

otomatik olarak yürütülür.

Kullanılan teraziler ve kalibreli

elektronik termometreler sisteme

doğrudan veri aktaracak şekilde

bağlanmışlardır.

Operatör kontrol edilecek ürünü kalite

kontrol robotuna yerleştirir ve kesin ve

hassas sonucun hesaplanmasını bekler.