Previous Page  6 / 343 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 343 Next Page
Page Background

OİULAB

Laborgerâte GmbH

plastik “enjeksiyon” üretimi

D§@IAB,cam ü re tim ine paralel o la rak,

s te ril

veya

non -s teril

plastik laboratuar malzemeleri üretmektedir. Üretim; deneyimli personel,

yüksek kapasiteli enjeksiyon kalıplama teknolojisi, bilgisayarlı otomatik

enjeksiyon makinaları ile modern tesislerde yapılmaktadır.

Üretimde kullanılan tüm plastik

enjeksiyon makinaları en üst

teknoloji ürünü olup çevre ile tam

uyumlu çalışırlar.

DIAB, plastik ürünlerinin pek çoğu

CE (İnvitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar

Ü r e tim d e k u lla n ıla n tüm

Direktifi 98/79/EC)

belgesine sahiptir.

Üretimde her zaman en üst kalite ve amaca en uygun ham madde kullanılır.

Üretime geçilmeden önce, her ham madde grubu kalite kontrol

departmanında

MFI

(erime akış endeksi),

OIT

(oksidatif indüksiyon süresi),

yoğunluk ve nem değerlerine göre dikkatlice seçilirler.

enjeksiyon kalıpları en üst kalite

p a s la nm a z ç e lik te n e lm a s

aparatlar kullanılarak üretilm iş

olup pek çoğu “sıcak yo llu k ”

özelliğine sahiptirler.

plastik “şişirme” üretimi

Plastik enjeksiyon üretiminde gerekli deneyimin kazanılması sonunda

0§®IAB plastik laboratuvar ürünleri üretiminde ikinci adım olarak plastik

şişirme üretim bölümünü açmıştır.

En son teknoloji ürünü olan batı menşeli şişerme makineleri ve son

teknoloji yapımı şişirme kalıpları kullanılarak laboratuvarlarda kullanılan

piset, çeşitli şişeler, kavanozlar, plastik pastör pipetleri, erlenler, balonlar,

b a lo n jo je le r ve d iğ e r çe ş itli ü rün le rin ü re tim ine başlanm ış tır.

Üretimde en iyi kalite hammadde

kullanılmaktadır.

Şişirme makinelerinin hassas

kontrol düzenekleri ürünleri değişik

noktalardan kontrol ederek duvar

et kalınlıklarının homojen dağılımda

olmasını garanti eder.