Previous Page  7 / 343 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 343 Next Page
Page Background

D:

Laborgerâte GmbH

plastik “steril” üretimi

D§@IAB, steril üretim alanları,

HEPA (Yüksek Verimli

Hava Filtresi)

filtreli ve pozitif basınçlı tam donanımlı

temiz odalardan oluşur.

Class 10.000 validasyon

se rtifika lı

ste ril üretim a lan la rı, özel makine

ve donanımları ile uluslararası standartlara tam uygunluk

sağlar.

Üretimin her aşamasında, ürünler üzerinde detaylı

çapraz kontrol sistemi ve çoklu testler uygulanır.

D§@LAB, steril üretim alanlarında, ham madde işlemeden

son ürünün ortaya çıkmasına ve paketlenmesine kadar

giden tüm süreç otomatik olup insan etkisi ile oluşabilecek

tüm hata ve kirlenme olasılıkları engellenir.

Tüm üretim prosesi, özel bir yazılım destekli bilgisayar

teknolojisi tarafından devamlı şekilde denetlenir.

Kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için tüm

çalışanlar ortama uygun, koruyucu kıyafet kullanırlar.

kalite kontrol

&

sertifikalar

0

§©IAB

, ürettiği

DNase, RNase

ve

pirojen

içermeyen ürünlerinin

k a l i t e s i ,

t e m i z l i ğ i

v e

belgelendirilmesine büyük önem

vermektedir.

Sertifikalandırılmış plastik ürünler

detaylı, hassas ve devamlı bir kalite

kontrol sürecinin sonuçlarıdır.

Bu süreç, ham maddelerin özenle

seçilmesiyle başlar, son ürünlerin

oluşumu ile devam eder ve her bir

ürün grubunun detaylı testleri ile

son bulur.

©

0

§@IABı

Laborgerâte GmbH

CERTIHCATE ofCOMPUANCE and “BioClean’’ OUAUTY

Product Name

Catalog Number

Product LotNo

Materlal Uaed

Product!on Data

Exp1ratlonData

Thls package contalns a gamma Irradlated hlgh quality product

manutactured in a PCR-clean andgerm-free Class 10.000dean room

(according to U.S. Federal Standard209D) environment.

Ttııs certificate is issued to confirm that this iot ofproducts had been

manutactured and tested under a registrated and audited ISO 9001

qualltysystem andconforms the

bstovv

mentioned materlal specs and

passedali tests successfully.

Results

Pass

CentrifugeTest

Pass

Vlsual attributes

Packaging

Pass

Endototin - Pyrogan Free

HumanDNA - Onase Frea

Free

LAB

Laborgerâte GmbH