Previous Page  8 / 482 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 482 Next Page
Page Background

ürün kategorileri

balon jojeler, mezürler, büretler, pipetler, pipet pompaları, dijital büretler,

dispenserler, mikropipetler, aksesuarlar

camürünler, şişeler, kaplar, sepetler, kutular, tüpler, stantlar, kıskaçlar, spatüller, havanlar, krozeler,

bekler, hortumlar, tıpalar, esnek filmler, parafilm, etiketler, kalemler, torbalar, aksesuarlar

adaptörler,distilasyonbağlantıları,soğutucular,kolonlar,ekstraktörler,safsucihazları,vakumpompaları,

huniler,nuçeerlenleri,filtrekağıtları,vakummanifoldları,ayırmahunileri,santrifüjler,homojenizatörler

fırçalar,kurutmasehpaları,pipetyıkayıcılar,ultrasonikbanyolar,otoklavlar,güvenliketiketleri,koruyucu

gözlükler,koruyucutulumlar,gözyıkamaşişeleri,maskeler,eldivenler,ciltkremleri,aksesuarlar

piknometreler, imhoff hunileri, termometreler, termohigrometreler, kronometreler, saatler, ölçüm

cihazları, phmetreler, indikatör çubukları, teraziler, tartımkapları, saat camları, aksesuarlar

manyetik karıştırıcılar, manyetik balıklar, manyetik balık tutucular, mekanik karıştırıcılar, vorteks

mikserler, rotatörler, çalkalayıcılar, kül fırınları, inkübatörler, ısıtıcımantolar, aksesuarlar

şırınga filtreleri, şırıngalar, NMR tüpleri, membran filtreler, küvetler, TLCürünleri, vialler,

septalar, kapaklar, vial kutuları, vial stantları, crimper, decapper, aksesuarlar

santrifüj tüpleri, cryo tüpler, PCR tüpleri, hücre kültürü ürünleri, büyüteçler, refraktometreler,

mikroskoplar, lamlar, lameller, petri kutuları, swablar, parafin kasetleri, aksesuarlar

laboratuvar kimyasalları, laboratuvar reaktifleri, laboratuvar solventleri, asitler &bazlar,

boyalar, pHbuffer solüsyonları, yaşambilimleri özel ürünleri, aksesuarlar

hacimsel ölçüm & sıvı aktarım (001 - 044)

genel laboratuvar ürünleri (045 - 126)

distilasyon & filtrasyon & ayırma & örnek hazırlama (127 - 178)

temizlik & güvenlik & koruma & sterilizasyon (179 - 218)

yoğunluk & sedimentasyon & sıcaklık & zaman & pH & ağırlık ölçümü (219 - 242)

karıştırma & çalkalama & ısıtma & soğutma (243 - 266)

kromatografi & spektroskopi (267 - 290)

yaşam bilimleri & mikroskopi & mikrobiyoloji (291 - 359)

laboratuvar kimyasalları & reaktifleri (361 - 457)