Previous Page  10 / 226 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 226 Next Page
Page Background

hacimsel ölçüm & sıvı aktarım

005

“Uygunluk”

işareti hacimsel ürünün tolerans ve hassiyet açılarından Alman

Federal Ağırlık ve Ölçü standartları enstitüsü yönetmeliğine tam uyumunu garanti

eder.

“Uygunluk”

test metotları ve sertifikalandırma yöntemleri

DIN 12600

standardında anlatılmaktadır.

Alman ölçme&kalibrasyon yönetmeliğine göre ancak kurallara tam olarak uyan ve

enstitü tarafından belirli aralıklı kontroller ile denetlenen ve sonunda akkırmızıite

edilen üreticiler ürünleri üzerine

(DE-M)

“uygunluk”

damgasını basabilirler.

Yönetmeliğe göre üreticinin markasının

“uygunluk”

logosu ile basılması gereklidir.

Üretime başladığımız ilk günden itibaren

DIN 12600

standardına tam uyumu garanti

eden

“uygunluk”

logosunu basma yetkisine sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

“Grup lot sertifikası”

hacimsel ürünlerin lotları içerisinde tespit edilip kontrolleri

yapılmış ortalama standart sapma değerlerini ve toleranslarını gösterir.

Her üretim lotundan yönetmeliğin gereği minimum adette ürün rastgele seçilerek

DIN 12600

standardına uygunluğu kontrol edilir ve sertifikalanır.

Grup/lot sertifikası üretim tarihi, ortalama hacim değeri, kabul edilebilir sapma

değeri, izin verilen tolerans ve benzeri diğer bilgileri içerir.

Grup/lot numarası izi sürülerek ilgili grup/lot sertifikalarına ulaşılabilir.

Grup/lot numaraları ve ilgili grup/lot sertifikaları İNTERLAB web sitesinden

indirilebilir. Kullanıcılar aşağıdaki adımlamalar ile sertifikayı basabilirler.

Hacimsel laboratuvar ürünleri için gerekirse

bağımsız bir kalite sertifikası

sağlanabilir.

“Kalite sertifikası”

volumetrik ürünlerin kesin ve nihai test faktörlerini gösteren

belgedir.

Söz konusu sertifika ancak uluslararası akreditasyona sahip bir test laboratuvarı

tarafından hazırlanıp onaylanabilir.

Seçilen ürün bağımsız olarak çok sıkı bir dizi testten geçirilerek Almanya Federal

Ağırlık ve Ölçü standartları enstitüsü yönetmeliğine ve

DIN 12600

standardına

tam uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.

Bağımsız hazırlanan ve basılı bir belge olan kalite sertifikası üretim tarihi,

ortalama hacim değeri, kabul edilebilir sapma değeri, izin verilen tolerans ve

benzeri diğer bilgileri içerir.

Sertifikaya ulaşmak için

www.interlab.com.tr

web sitesine girin menüden

“kalite & güvenlik” bölümüne ulaşın “ürün sertifikaları” bölümünden

ürün kod numarasını seçin ürün gövdesine basılı grup/lot numarasını

seçin sertifika otomatik olarak açılacaktır baskı için sol köşede bulunan

“baskı opsiyonu” modülünü kullanın.

uygunluk

grup lot sertifikası

kalite sertifikası

20