Previous Page  12 / 226 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 226 Next Page
Page Background

hacimsel ölçüm & sıvı aktarım

007

Hacim çizgisinden maksimum 5 mm

daha fazla doldurun. Dış yüzeydeki

damlaları kurulayın.

Pipeti göz hizasında tutarak pipet

ucunun bir beherin duvarına hafif bir

açı ile değdirin.

Fazla sıvıyı

menisküs çizgisi ile

kalibrasyon çizgisi

çakışıncaya kadar

boşaltın.

Daha sonra pipeti

oynatmadan pipetin

standart

bekleme

zamanı

kadar

bekleyin.

Bekleme süresi

sonunda

pipet

ucunu

beherin

duvarında

yukarı

doğru sürükleyerek

temizleyin ve sıvıyı

transfer edin.

Eğer

pipet

ucunda halen sıvı

kalmış ise kesinlikle

boşaltmayın.

pipet

kullanım bilgileri

Çok iyi kurutulmuş boş piknometreyi

dikkatlice tartın.

Hava kabarcığı oluşturmadan

boynun 2/3 oranında sıvı ile doldurun.

Termostatik

banyo

içinde

piknometreyi

20°C

sıcaklıkta

sabitleyin.

Kapağı dikkatle gövdeye sokun.

Sıvı kapak içindeki kapiler tüpte

yükselecek ve boşalacaktır.

Kurutma kağıdı kullanarak gövdeyi

ve kapağı dikkatle temizleyin. Bu

işlem

sırasında

kapiler

tüpten

kesinlikle

sıvı

kaybı olmamasına

dikkat edin.

Piknometre

içindeki

sıvı

seviyesi ile kapak

içindeki

kapiler

tüpün uç seviyesi

aynı

hizada

olmalıdır.

Son adım dolu

olan piknometrenin

tartılması

ve

gerekli hesapların

yapılmasıdır.

piknometre

kullanım bilgileri

Balon jojeler çok yüksek hassaslıkta

çözeltilerin hazırlanmasında kullanılırlar.

İlk önce tartılmış ürünü balon jojeye

doldurun. Daha sonra balon joje

hacminin yarısı kadar su ilave ederek

çalkalayın.

Daha sonra balon joje kalibrasyon

çizgisinin biraz altına kadar su ilave edin.

Balon jojeyi ve içindekileri 20°C

sıcaklıkta ayarlayın.

Menisküs çizgisi

ile kalibrasyon çizgisi

aynı hizadaoluncaya

kadar çok dikkatlice

su ilaveedin.

Menisküs çizgisini

göz hizasında takip

etmeye dikkat edin.

Bu işlem sırasında

kalibrasyon çizgisi

üzerini ıslatmayın.

balon joje

kullanım bilgileri

Büreti “0” noktasının biraz üzerine kadar

doldurun.

Musluğu alıştırmak için ”0” noktasının

altınadüşmedenbiraz sıvı boşaltın.

Büret içinde hava kabarcıkları kalmamış

olmasınadikkat edin.

“0” noktasının 10

mm üzerine kadar

tekrar sıvı doldurun.

Büret içini sıvı çizgisi

üzerinde ıslatmayın.

Menisküs çizgisini

göz

hizasında

tutarak sıvıyı tam

“0” noktasına kadar

boşaltın.

Musluk ucunda

birikmiş

olan

damlayı silin ve

titrasyona başlayın.

Renk

değişimi

g ö z l e n d i ğ i n d e

işlemi durdurun ve

30 saniye bekleyin.

Son damla ölçülen

hacim içinde yer

aldığından musluk

ucundakidamlayısilin.

büret

kullanım bilgileri

Mezürler genellikle sıvıların

tam hacimlerini ölçmek amacı ile

kullanılırlar.

Önce mezürü sıvı ile doldurun ve

mezür boynuna sıvanmış sıvının geri

dönüşü için biraz bekleyin.

Daha sonra sıvı

hacmini

mezür

gövdesine basılı

hacim skalasından

okuyun.

Menisküs çizgisini

göz hizasında takip

etmeye dikkat edin.

Buişlemsırasında

kalibrasyon çizgisi

üzerini ıslatmayın.

mezür

kullanım bilgileri

Çalkalama mezürleri genellikle

sıvıların tam hacimlerini ölçmek

amacı ile kullanılırlar.

Önce mezürü sıvı ile doldurun ve

mezür boynuna sıvanmış sıvının geri

dönüşü için biraz bekleyin.

Daha sonra sıvı

hacmini

mezür

gövdesine basılı

hacim skalasından

okuyun.

Son olarak

hassas tartılmış

ürünü

boşaltın

ve çalkalayarak

ürünü sıvı içinde

eritin.

çalkalama mezürü

kullanım bilgileri