Previous Page  11 / 226 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 226 Next Page
Page Background

hacimsel ölçüm & sıvı aktarım

006

Tüm hacimsel ürünler içine aldıkları

(In) veya boşalttıkları (Ex) temeline

göre kalibre edilirler.

Class “B” veya Class “A” veya “AS”

olarak üç grupta sınıflandırılırlar.

Class “A” ile “AS” tamamen aynı

tolerans ve hata limitlerine sahiptirler.

Tek fark “ bekleme” ve “boşaltma”

süreleridir. “S” çabuk boşaltım

anlamına gelir.

“A” ve “B” sınıflandırmaları arasındaki

fark ilgili hacimsel parametrelerin

hassasiyet farkıdır.

Class “A” ve “AS” hacimsel

ölçü ürünleri en hassas ürünler

olduklarından

kalite

arayan

laboratuvarlar tarafından tercih

edilirler.

Hata

limitleri,

hassasiyet

ve

değişkenlikler her zaman ilgili ISO ve

DIN standart limitleri altındadırlar.

Sıvıların yüzey geriliminden dolayı

oluşan eğriye menisküs denir.

DIN, ISO ve benzer çoğu standartta

ölçülen hacmin en düşük sıvı

seviyesinden yapılması gerekir.

Menisküsün

en

alt

noktası

derecelendirme çizgisinin en üst

noktası ile çakışmalıdır.

Hacimsel

cam

malzemelerde

menisküs iç bükey formda oluşur.

Şelbah bandı büret borusu arka

yüzünde yer alan geniş bir beyaz

bandın orta merkezinden geçen daha

dar mavi bir banttan oluşur.

Menisküsün daha kolay gözlenmesi

amacı ile büret borularının arka

yüzeyine basılıdır.

Hassas ve en doğru sonuçlar için

ölçüm yapan kişinin göz hizası ile

menisküs hizası aynı düzlemde

olmalıdır.

Daha doğru, daha hızlı ve daha

hassas ölçümler için büret veya pipet

borusu arkasına, derece ve menisküs

çizgisinin hemen altına siyah bir şerit

konulması önerilir.

Geçen ışık fraksiyonları menisküs

çizgisi üzerinde iki ok ucu benzeri

görüntü yaratır.

Menisküs doğru okuma noktası tam

olarak bu iki okun birleştiği noktadır.

Boşaltma süresi sıvı aktarımında üst

başlangıç çizgisi ile durma çizgisine

kadar geçen süredir.

Bu nokta genellikle pipet veya büretler

için ürün ucunun bulunduğu yerdir.

Bekleme süresi, sıvı aktarımı

tamamen bittikten sonra başlar.

Sıvı transferinin bitiminden sonra

bile sıvı büret veya pipet duvarından

akmaya devam eder.

Hassas hacim ölçümleri için bekleme

süresi muhakkak akılda tutulmalıdır.

Özellikle pipetlerde pipet ucunda

birikmiş son atık damla hacim

ölçümünde dikkate alınmalıdır.

sınıflandırma

menisküs çizgisi

şelbah bandı

boşaltma süresi

bekleme süresi