Previous Page  4 / 343 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 343 Next Page
Page Background

0:

Laborgerâte GmbH

Büyük resim , baktığım ız yere göre

değişir. Bizim için resm in tek

değişmeyeni kalitedir.

Zaman bizleri nasıl şekillendirirse

şekillendirsin son ürün kalitemiz, hizmet

kalitem iz, insan kalitem iz ve üretim

kalitem iz asla değişemez.

Oyunun kurallarını her gün yeniden

yazmak istiyoruz. İlk kuralımız imkansız

kelimesini tanımamak.

Bizim sözlüğümüzde im kansızyok.

Fırsat, çözüm , esneklik ve geniş

düşünm e var.

Başarıyı bizim kadar isteyenler için

“ mutlaka b iry o lu var” dır.

Pusulamız daima kaliteyi g ö sterir ve

markamızı kalite ve değerle

özdeşleştiririz.

Güvenden daha önem li h içb ir şey yok.

Adımızın hemen yanında güven

kelimesi parlar.

Bizim için hevesle oynadığım ız bu

oyunda tek hakem m üşterilerim iz.

Galibiyetim izi ise yalnızca müşteri

m em nuniyeti belirliyor.